top of page

Tímová spolupráca

Geocaching

Geocoaching je súťažná aktivita pre skupiny. Za pomoci GPS zariadenia je potrebné nájsť skrýšu, kde na súťažiacich čakajú rôzne prekvapenia. Celú trasu môžeme naplánovať so zábavnými stanoviskami, alebo ako súčasť tématickeho teambuildingu, kde úlohou tímu je dostať sa z bodu A do bodu B a cestou zbierať indície a informácie na vyriešenie jednotlivých stanovísk..

Technické požiadavky
Využitie atrakcie
Umiestnenie atrakcie
Čas prenájmu aktivity
  • teambuilding

  • zážitková túra

  • firemná akcia

  • outdoor - prakticke kdekoľvek v lese, na lúke a pod.

  • do 4 hodín

  • do 8 hodín (celý deň)

Cena:                                                   samotné GPS zariadenie bez obsluhy        30€/1ks

                                                              GPS zariadenie + súťažné stanoviská od    200€

               

 

V cene prenájmu tejto atrakcie je zahrnuté:

  • GPS zariadenie/zariadenia

  • obhliadka priestorov, plánovanie trasy 

  • príprava súťažných stanovísk

  • obsluha na stanoviskách / možnosť prenajať GPS aj bez obsluhy

Dodatočné náklady:

Doprava aktivít a atrakcií je účtovaná dodatočne. Doprava v rámci Liptovského Mikuáša do 10km grátis.

bottom of page