top of page

GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Funproduction s.r.o. , so sídlom Bodická 70/48, 031 01, Liptovský Mikuláš, IČO: 50 798 316, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, Okresný súd Žilina, oddiel sro, vložka 67465/L (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko

 • názov spoločnosti

 • adresa

 • e-mail

 • telefónne číslo

 • fotodokumentácia z firemnej akcie

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za marketingovým účelom pre interné potreby Funproduction s.r.o. . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať podľa toho či ste:

 • dodávateľ

 • obchodný partner

 • zákazník

 • zamestnanec / žiadateľ o zamestnanie

 • návštevník našej webovej stránky

​Šľubujeme, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a že ich budeme využívať len pre svoje interné účely. 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,

 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás (office@funproduction.sk, +421910419137 alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

bottom of page